Паралелки-редовна настава

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназиски паралелки:

Прва годинa        I1,2,3,4,5,6,7,8

Втора година      II1,2,3,4,5,6,7,8

Трета година    III1 (јазично-уметничко подрачје),2,3,4(општествено –  хуманистичко подрачје),5,6,7,8 (природно – математичко подрачје)

Четврта година   IV1(јазично-уметничко подрачје),2,3,4(општествено – хуманистичко подрачје),5,6,7,8 (природно – математичко подрачје)