Крводарителска акција со учениците од ОСУ „Св.Климент Охридски“

И оваа година учениците од ОСУ„Св.Клименет Охридски“ – Охрид зедоа учество на традиционалната крводарителска акција која се реализира два пати годишно во соработка со Заводот за трансфузиологија и Црвениот крст на Македонија која се спроведе на 22.09.2016 год.