Резултати од екстерното проверување на учениците од IV година (јануари 2017 год.)

Резултатите од екстерното проверување на учениците од IV година можете да ги преземете ТУКА

Приговорите се поднесуваат од 07 (вторник) до 09 (четврток)  февруари 2017 год. од 8 до14 часот во просторијата на педагошко-психолошката служба на училиштето.

Формулар за приговор ТУКА

Упатство за поднесување приговор ТУКА