Свечено доделување на дипломи на генерацијата 2016/17