Програма за одбележување на патрониот празник на ОСУ„Св.Климент Охридски“