Отворен час по географија на тема „Време и невреме“

Во просториите на ОСУ Св. Климент Охридски, од страна на ученици од III година природно математичко подрачје Б, беше реализиран отворен час на кој е презентиран реализираниот проект од областа на климатологијата „Време и невреме“.

Подетално за содржината на часот ТУКА