Еразмус + : Заеднички проект на Охридската гимназија и гимназијата „Франц Миклошиќ“ од Љутомер, Словенија