Распоред за полагање државна матура за 09.06.2018 год.

Распоред на простории:

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ   Maкедонски јазик 1

ГИМНАЗИЈА I KAT   Maкедонски јазик 8, 9, 10, 11, 12 и 13

ГИМНАЗИЈА II KAT  Македонски јазик 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Список на кандидати по простории: ТУКА