Распоред за полагање државна матура за 11.06.2018 год.

Распоред на простории:

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ   /

ГИМНАЗИЈА I KAT   Физика 1, Историја 1, Биологија 1, 2 и 3

ГИМНАЗИЈА II KAT   Филозофија 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Список на кандидати по простории:

Физика ТУКА

Историја ТУКА

Биологија ТУКА

Филозофија ТУКА