Распоред за полагање државна матура за 13.06.2018 год.

Распоред на простории:

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ   /

ГИМНАЗИЈА I KAT   Maтематика 1 (ОЕМУЦ Св.Наум Охридски); Математика 1 (СОСУ Св.Кирил и Методиј); Математика 1 (ОСУ Св.Климент Охридски)

ГИМНАЗИЈА II KAT   Математика 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Список на кандидати по простории:

ОЕМУЦ Св.Наум Охридски ТУКА

СОСУ Св.Кирил и Методиј ТУКА

ОСУ Св.Климент Охридски ТУКА