Распоред за полагање интерни испити од државна матура за 18.06 и 19.06.2018 год.

ЗА 18.06.2018 ГОД.

Сите испити започнуваат во 10 часот освен практичниот дел од испитот по информатика.

Информатика (писмен дел) 1 и 2 – ГИМНАЗИЈА I КАТ

Информатика (практичен дел) – кабинет информатика во 11 часот

Историја 1, 2, 3 и 4 – ГИМНАЗИЈА I КАТ

Хемија 1, 2, 3 и 4 – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Филозофија 1 и 2- ГИМНАЗИЈА II КАТ

Социологија – ГИМНАЗИЈА II КАТ

ЗА 19.06.2018 ГОД.

Физика 1 и 2 – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Латински јазик – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Француски јазик – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Биологија – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Географија – ГИМНАЗИЈА II КАТ

Музичка уметност – ГИМНАЗИЈА ПОТКРОВЈЕ

Список на кандидати по простории: ТУКА