Изработка на проект од областа на хемијата во соработка со ЈНУ „Хидробиолошки завод” – Охрид

February 27, 2019 0

Проектот на тема „Од литиумска батерија до антидепресив” е изработен со учениците Ана Филипче и Филип Николовски кои во текот на редовната настава постигнуваат надпросечни […]