Прво место на регионалните натпревари по хемија и македонски јазик и литература

На регионалниот натпревар по хемија кој се одржа на 06.04 во ПСУ„ Јахја Кемал ”- Тетово , ученикот Михаил Талев од II година под менторство на проф. Билјана Стевоска го освои првото место.

На регионалниот натпревар по македонски јазик и литература кој исто така се одржа на 06.04 во Охрид , ученичката Елена Шаптеска од II година под менторство на проф. Ирена Бачиќ го освои првото место.