Трето место на регионалниот натпревар по филозофија

На регионалниот натпревар по филозофија кој се одржа на 26.03.2019г. во СОУ ,,Кирил Пејчиновиќ”-Teтово, ученичката Марија Танеска од IV година под менторство на проф. Јане Богоески го освои третото место и учествуваше на државниот натправар кој се одржа на 06.04.2019г. во Филозофскиот факултет-Скопје.