Распоред за полагање државна матура за 11.06.2019 год.

Распоред на простории:

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ /

ГИМНАЗИЈА I КАТ Филозофија 1, 2, 3 и 4; Биологија 1 и 2

ГИМНАЗИЈА II КАТ Биологија 3 и 4; Социологија 1, 2 и 3; Историја 1; Физика 1

 

Список на кандидати по простории:

Филозофија ТУКА , Биологија ТУКА , Социологија ТУКА , Историја ТУКА , Физика ТУКА