Резултати од екстерните испити за државна матура 2018/2019 – јунски испитен рок

Резултати:

Македонски јазик и литература ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Германски јазик ТУКА

Математика ТУКА

Физика ТУКА

Биологија ТУКА

Филозофија ТУКА

Историја ТУКА

Социлогија ТУКА

Прием на приговор на 05, 08 и 09.07.2019 од 8 до 15 часот.

Упатство за поднесување приговор ТУКА

Формулар за приговор ТУКА

Примерок од пополнета уплатница ТУКА

Изјава од налогодавачот ТУКА