Програма за одбележување на Патрониот празник на училиштето