Охридската гимназија блесна во боите на ретките болести

Оваа година за Денот на ретките болести 2021 година, заедницата за ретки болести се обедини со ланец светла низ целиот свет. Со приклучување кон глобалниот повик на ЕУРОРДИС за осветлување на локални и национални згради и споменици, овој синџир на осветлени објекти претставува еден симболичен начини за кршење на изолацијата на глобално ниво наметната од Ковид-19.

Здружението „Живот со предизвици“ на 1 февруари започна со националната кампања “Ги запознаваме ретките болести 2021”, но и со осветлување на најважните обележја на Охрид.  знак на поддршка на пациентите кои се борат со ретки болести.

Од денес и Охридската гимназија блеска во боите на ретките болести!