Резултати од интерните испити од државна / училишна матура

Македонски јазик и литература ТУКА

Физика ТУКА

Социологија ТУКА

Информатика ТУКА

Хемија ТУКА

Географија ТУКА

Латински јазик ТУКА

Ликовна уметност ТУКА

Музичка уменост ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Биологија ТУКА

Германски јазик ТУКА

Историја ТУКА

Математика ТУКА

Филозофија ТУКА