Прелиминарни резултати од уписот во I година во учебната 2021/2022 год. – второ пријавување

Прелиминарна ранг листа ТУКА