Анкета за избор на УНЕСКО проект-презентација

Во тек е кампања за зачување на биодиверзитетот и автентичноста на старото градско јадро. Нашата гимназија учествува во проект финансиран од УНЕСКО за подигање на светста кај населението. Со свои трудови учествуваат 3 тима од нашата гимназија. Во понатамошната работа треба да издвоиме еден кој понатаму ќе ја преставува нашата гимназија. Иако сите  проекти беа пофалени дека ги задоволуваат сите критериуми, мора да се избере само еден проект, па во тој контекст ве молиме да ни помогнете со вашиот глас да ја избереме презентацијата која би ја претставувала нашата гимназија понатаму на отворениот настан кој ќе се реализира  на 30.03.2022 во предворјето на Света Софија.

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

  1. Млади активисти – ТУКА
  2. Хелио – ТУКА
  3. Old Timers – ТУКА

Гласајте на следниот ЛИНК