Резултати од проектна задача – матура 2021/2022

Социологија – ТУКА

Ликовна уметност – ТУКА

Бизнис; Менаџмент; Економија – ТУКА

Хемија – ТУКА

Македонски јазик и литература – ТУКА

Спорт и спортски активности – ТУКА

Биологија – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Филозофија – ТУКА

Географија – ТУКА

Информатика; Програмски јазици – ТУКА

Историја – ТУКА

Математика; Математичка анализа – ТУКА

Психологија – ТУКА

Физика – ТУКА