Известување за продолжување со редовна настава

Согласно одлуката за ставање на штрајкот на просветните работници во мирување, почнувајќи од 29.04 (петок) продолжува редовната настава во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид, III и IV година претпладневна смена, I и II година попладневна смена.