Распоред на термини за полагање на државна матура 2021/2022

4 јуни – Македонски јазик и литература

13 јуни – Математика, Англиски јазик, Германски и Француски јазик (екстерни испити)

17 јуни – Социологија, Информатика, Латински јазик

20 јуни – Англиски јазик, Германски јазик (интерни испити)

24 јуни – Филозофија, Хемија

27 јуни – Историја, Физика

30 јуни – Биологија, Географија

Сите испити се со почеток во 10 часот.