Распоред за полагање државна матура за 13.06.2022 год.

Распоред на кандидатите по простории: Англиски јазик ТУКА , Германски јазик ТУКА, Математика ТУКА

Распоред на простории ТУКА