Проф. Светлана Велкоска – нов директор на Охридската гимназија

Со решение на Градоначалникот на Охрид, од 13.07.2022 год. за в.д. директор на Општинското средно училиште „Св.Климент Охридски“ – Охрид е именувана Светлана Велкоска. Таа е дипломиран професор по македонски јазик и книжевност и во училиштето работи од 2014 година. На оваа позиција доаѓа на местото на проф. Весна Цветкоска кој функцијата ја вршеше од декември 2017 год.