Соопштение за почеток на новата учебна 2022/2023 година

Се известуваат учениците и вработените дека новата учебна 2022/2023 година започнува на 1-ви септември 2022 година и тоа според следниот распоред:

I година од 10 часот

II година од 7.30 часот

III и IV година од 13.30 часот.

Од 02.09 редовната настава во прва смена (I и II година) започнува во 7.30 часот, а втората смена (III и IV година) во 13.30 часот.

На учениците од I година им посакуваме добредојде во училштето, а на сите ученици и вработени добро здравје и успех во новата учебна година.