И нашето училиште дел од обуката на „ЛЕАД“

Нашите ученици Петар Сарафилоски и Сара Петковска беа дел од обуката за зајакнување на ученичките заедници. Оваа обука се одржа онлајн, на Zoom платформата, а беше во организација на Здружението „Лидери за едукација, активизам и развој“.