Донација на книги за нашата библиотека од Лајонс клуб Десарети Охрид

Голема благодарност до Лајонс клуб Десарети Охрид кои го збогатија книжевниот фонд на нашата училишна библиотека преку донација на книги од „Модерна македонската книжевност“.