Одлични резултати на нашите ученици на регионалниот натпревар по математика

Во саботата, 4.3.2023 се одржа регионален натпревар по математика на кој нашите гимназијалци постигнаа одлични резултати и тоа:

I година

 1. Илија Волканоски  III награда
 2. Ева Карамитре  III награда
 3. Софија Ставрева  III награда

Ментор Сузана Недеска Маркоска

 • Дарио Павлески  III награда

Ментор Александра Томоска

II година

 1. Теодора Трајческа I награда
 2. Петар Крцоски  I награда
 3. Јована Димоска  II награда
 4. Софија Будоска II награда
 5. Ангелина Бошкоска II награда
 6. Петар Целакоски  III награда
 7. Димитар Савески  III награда

Ментор Снежана Цветковиќ

III година

 1. Нина Стевоска I награда
 2. Горазд Блажески  II награда

Ментор Александра Томоска

 1. Андреј Трајкоски  II награда
 2. Михаил Рувинов II награда

Ментор Вера Јовческа

IV година

 1. Кристијан Шишкоски I награда
 2. Ева Китрозоска III награда

Ментор Валентин Чачор

На учениците и менторите им посакуваме успех и на државниот натпревар!