Резултати од проектна задача – матура 2022/2023

Социологија – ТУКА

Бизнис и претприемништво; Менаџмент; Економија – ТУКА

Математика; Математичка анализа – ТУКА

Македонски јазик и литература; Драмска уметност – ТУКА

Хемија – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Биологија – ТУКА

Информатика – ТУКА

Физика – ТУКА

Латински јазик – ТУКА

Географија – ТУКА

Историја – ТУКА

Спорт и спортски активности – ТУКА

Филозофија – ТУКА

Педагогија; Психологија – ТУКА

Ликовна уметност – ТУКА