Благодарност до РЦСОО “Ванчо Питошески”

Нашата гимназија изразува благодарност до РЦСОО “Ванчо Питошески” со чија помош традиционалната македонска кујна ја доближавме до нашите гости од Словенија и Србија во рамките на Еразмус + проектот.