Одлични резултати на нашите математичари на државниот натпревар

На ден 1.4.2023 се одржа државниот натпревар по математика на коj учествуваа наши ученици и се постигнаа следниве резултати
1.Ева Карамитре I год – пофалница
Ментор. Сузана Недеска Маркоска

 1. Теодора Трајческа II год– трета награда
  Ментор. Снежана Цветковиќ
 2. Горазд Блажески III год– трета награда
  Ментор. Александра Томоска
 3. Михаил Рувинов III год – Пофалница
  Ментор. Вера Јовческа
 4. Христијан Шишкоски IV год – пофалница
  Ментор. Вaлентин Чачор
 5. Ева Китрозоска IV год– пофалница
  Ментор . Валентин Чачор
  Учениците Горазд Блажески и Теодора Трајческа се поканети да учествуваат на Македонската Математичка Олимпијада која ќе се одржи на 9.4.2023 година.