Нашето училиште домаќин на уште еден Еразмус+ проект

Уште еден успешен Еразмус проект! Гостите од Франција, Романија, Турција, Португалија и Литванија воодушевени од убавините на нашата татковина. А постигнати и целите на проектот, како да се грижиме за нашата планета.

https://www.canva.com/design/DAFh_SdUv2I/iq5rLe2Z6TJB-qUPLEb1Ug/watch?utm_content=DAFh_SdUv2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink