РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА 27.05.2023 ГОД.

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ Македонски јазик и литература 1 и 2

ГИМНАЗИЈА I КАТ Македонски јазик и литература 3, 4, 5, 6, 13 и 14

ГИМНАЗИЈА II КАТ Македонски јазик и литература 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Распоред на кандидатите по простории ТУКА