РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА 10.06.2023 ГОД.

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ Германски јазик 1; Англиски јазик 1 и 2

ГИМНАЗИЈА I КАТ Англиски јазик 3, 4, 5, 6, 7 и 8

ГИМНАЗИЈА II КАТ Математика 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Распоред на кандидатите по простории MATEMAТИКА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК