РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА 2022/2023

15 јуни – Биологија, Информатика, Музичка уметност, Ликовна уметност

21 јуни – Социологија, Физика

26 јуни – Хемија, Историја, Латински јазик, Англиски јазик (интерен)

30 јуни – Филозофија, Географија, Математика (интерен)

Сите испити се со почеток во 10 часот.

Распоред на кандидати по простории ТУКА