Нашите ученици Калина Стојаноска и Петар Сарафилоски избрани за членови во Локалниот совет на млади

Локалниот младински совет денес во просториите на Општина Охрид одржа Седница на Собрание на млади со девет делегати и две точки на дневен ред: избор на членови на Локален младински совет на Општина Охрид и разно.

Од нашето училиште за членови во Локалниот совет на млади избрани се Калина Стојаноска и Петар Сарафилоски. Им посакуваме успешна работа! Браво!