Резултати од интерните испити од државната матура 2022/2023

Биологија – ТУКА

Информатика – ТУКА

Mузичка уметност – ТУКА

Социологија – ТУКА

Физика – ТУКА

Хемија – ТУКА

Историја – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Maтематика – ТУКА

Географија – ТУКА

Латински јазик – ТУКА

Ликовна уметност – ТУКА

Филозофија – ТУКА