Конечна ранг листа од уписот на ученици во прва година во учебната 2023/2024 год. – прво пријавување

РАНГ ЛИСТА – ТУКА