Нашите ученици кои беа наградени за нивниот проект за покренување на еколошката свест на видео рекламата на НАТО

Видео реклама на НАТО за покренување на свест за еколошките и климатските проблеми во која учесници се и нашите гимназијалци. Видеото ќе биде емитувано на телевизиите ширум светот. Уште еден успешен проект!! Да продолжиме со истото темпо!