Делегација на Институтот “Конфуциј” при УКИМ во посета на Гимназијата

Во посета на нашата Гимназија беше делегација од Институтот ” Конфуциј” при УКИМ .Целта на посетата беше запознавање со можноста за изучување на кинескиот јазик како и зајакнување на образовната , културната и научна соработка со овој Институт.