Rеализирана  Erasmus + завршната  мобилност во рамките на проектот 2022-1-PL01-SCH-000084734 „Trough Art and to Art- Theater of the Item“

За време на тридневната посета, предметните наставници Ирена Бачиќ и Славка Јанеска, заедно  со претставници од училиштата од Полска, Романија, Бугарија и Турција, присуствуваа на завршната мобилност од овој проект  во  Втората гимназија во Крф,Грција. Покрај дисеминацијата  на проектот, учесниците имаа можност да се запознаат со дел од историјата и традицијата на островот. Во работниот дел беше проследена и  театарската претстава „ Жената на Евреинот“, подготвена од домаќините