Нека ни е честит денот на учителите!

Денешниот ден , 5 – ти Октомври е прогласен за Светски ден на учителите. Овој ден има за цел да ја потенцира и уважи вредноста на учителот во целокупниот развој на општеството. „Задачата на модерниот воспитувач не е да ја исече џунглата, туку да ги наводени пустините“.