Соопштение во врска со објавените конкурси за Еразмус + проекти

Се известуваат заинтересираните ученици дека рокот за поднесување пријави по конкурсите за учество во Еразмус+ проекти објавени на 04.10.2023 год. се продолжува до 13.10.2023 год.