Последна мобилност од проектот „Спортот и уметноста ја лечат душата“

Отпочнуваат нови проекти, се заокружуваат старите. Последната мобилност од проектот „Спортот и уметноста ја лечат душата“ во кој гимназијата учествува со училиштето „Франц Миклошиќ“ од Љутомер, Словенија и Гимназија Младеновац од Србија, се одржа од 2.10 до 6.10.2023 во Младеновац. Во мобилноста учествуваа 14 ученици од нашето училиште.