Честит 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ!

ОСУ „Св. Климент Охридски“ ви го честита 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ! За многу години!