Соопштение за интервју во однос на конкурсите од Еразмус + програмата

Учениците пријавени за проектите од Еразмус + програмата, да се јават на интервју во дадените термини:

1. Liter,liter Ecological Environment( рециклирање)на 26.10.2023 во 13:15 часот во училишната библиотека;

2. United Against Bullying (театар) на 27.10.2023 во 12:30 часот во училишната библиотека;

3. IoT and IorRT in education (информатика) на 30.10.2023 во 13:15 часот во училишната библиотека;

4. New Habits, New Eart (екологија) на 31.10.2023 во 13:15 часот во училишната библиотека

5. Eco – Systems на 1.10.2023 во 13:15 часот во училишната библиотека.

25.10.2023,Охрид