Нашите професори и ученици во посета на Камените реки, Пелистер и археолошкиот локалитет Хераклеа

Во рамките на проектната активност по предметот Географија, предметниот професор Никола Тренески како организатор, заедно со професорките Славица Кичеец, Елизабета Левеска и Менка Ѓореска, со учениците од прва и втора година на 20.10. беа на еднодневна екскурзија од научен карактер. Тие ги посетија Камените реки, Пелистер и археолошкиот локалитет Хераклеа.