Претставници од школата за лидери во посета на Гимназијата

Во посета на Гимназијата беа претставниците од Школата за лидери на Ѓорѓе Иванов, Мајк Коб и Иван Иванов. При посетата се разговараше за работата на оваа Школа како и воопшто образовниот процес и можностите на младите во денешното општество.